Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia        4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psplazek.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.04.2021

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.                                         Aktualnie strona umożliwia dostępność informacji dla osób o szczególnych potrzebach dzięki następującym rozwiązaniom:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększania czcionki;
 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • część dokumenty nie jest dostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Bisztyga, e-mail: lazek@autograf.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 903 466. Tą samą drogą można składać wnioski  o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Bisztyga.

E-mail: lazek@autograf.pl.

Telefon: 601 903 466

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku

Adres: Łążek 58, 27 – 670 Łoniów

E-mail: lazek@autograf.pl.      Telefon: 601 903 466

Ostatecznie skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku prowadzą cztery wejścia: pierwsze, od strony drogi -  nie jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych; aby dostać się do budynku należy pokonać 2 schody; drugie od strony placu zabaw - wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych;  trzecie, od strony boiska szkolnego - wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych; czwarte, od strony boiska bieżni nie jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych; aby dostać się do budynku należy pokonać 1 schodek; Drzwi wejściowe przy wszystkich wejściach otwierane są ręcznie.
 2. Przed budynkiem jest parking ale nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Recepcja znajduje przy wejściu głównym od strony drogi.
 4. Budynek szkoły jest trzypoziomowy (parter, I, II piętro) – na piętra prowadzą schody klatką schodową od wejścia drugiego, w budynku nie ma windy.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform, informacji głosowych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 8. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM)                                                                                       

          Zainteresowane osoby mogą skorzystać z tłumacza języka migowego w formie on-line udostępnionego przez organ prowadzący szkołę - Gminę Łoniów.

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar